Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8408
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorĐinh, Trọng Lạc-
dc.date.accessioned2019-05-14T01:06:34Z-
dc.date.available2019-05-14T01:06:34Z-
dc.date.issued1994-
dc.identifier.otherD7588-
dc.identifier.otherSA2815-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8408-
dc.descriptionĐCCT 18-19/HK1vi
dc.language.isovivi
dc.publisherGiáo dụcvi
dc.subjectTiếng Việtvi
dc.subjectTu từvi
dc.title99 phương tiện và biện pháp tu từ Tiếng Việtvi
dc.typeBookvi
Bộ sưu tập: TLTK_Văn học (ứng dụng)_Năm học 2018-2019

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2815_D7588_1_99 phuong tien va bien phap tu tu tieng viet_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa162.66 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2815_D7588_2_99 phuong tien va bien phap tu tu tieng viet_Mo dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Mở đầu381.3 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2815_D7588_3_99 phuong tien va bien phap tu tu tieng viet_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Các phương tiện tu từ Tiếng Việt5.99 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2815_D7588_4_99 phuong tien va bien phap tu tu tieng viet_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Các biện pháp tu từ Tiếng Việt4.39 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2815_D7588_5_99 phuong tien va bien phap tu tu tieng viet_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục73.41 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.