Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8408
Nhan đề: 99 phương tiện và biện pháp tu từ Tiếng Việt
Tác giả: Đinh, Trọng Lạc
Từ khoá: Tiếng Việt
Tu từ
Năm xuất bản: 1994
Nhà xuất bản: Giáo dục
Mô tả: ĐCCT 18-19/HK1
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8408
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_VH_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2815_D7588_1_99 phuong tien va bien phap tu tu tieng viet_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa162.66 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2815_D7588_2_99 phuong tien va bien phap tu tu tieng viet_Mo dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Mở đầu381.3 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2815_D7588_3_99 phuong tien va bien phap tu tu tieng viet_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Các phương tiện tu từ Tiếng Việt5.99 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2815_D7588_4_99 phuong tien va bien phap tu tu tieng viet_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Các biện pháp tu từ Tiếng Việt4.39 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2815_D7588_5_99 phuong tien va bien phap tu tu tieng viet_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục73.41 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.