Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8393
Nhan đề: Sổ tay phóng viên Tin, phóng sự truyền hình
Tác giả: Everton, Neil ;
Lê, Phong (dịch)
Từ khoá: Làm báo
Phóng sự
Ghi hình
Năm xuất bản: 1999
Nhà xuất bản: Quỹ Reuters
Mô tả: ĐCCT 18-19/HK1
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8393
Bộ sưu tập: TLTK_Quan hệ Công chúng_Năm học 2018 - 2019

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2854_D7627_1_ST phong vien...su__Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa146.78 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2854_D7627_2_ST phong vien...su__Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục91.23 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2854_D7627_3_ST phong vien...su__Gioi thieu.pdf
  Giới hạn truy cập
giới thiệu203.11 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2854_D7627_4_ST phong vien...su__Nghe lam bao.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghề làm báo208.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2854_D7627_5_ST phong vien...su__Khao sat.pdf
  Giới hạn truy cập
Khảo sát (liên hệ cơ sở)226.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2854_D7627_6_ST phong vien...su__Khao sat hinh anh.pdf
  Giới hạn truy cập
Câu hỏi khảo sát chính - "tại sao?"216.52 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2854_D7627_7_ST phong vien...su__Thao luan noi dung tin bai.pdf
  Giới hạn truy cập
Thảo luận nội dung tin bài212.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2854_D7627_8_ST phong vien...su__The nao la cau chuyen.pdf
  Giới hạn truy cập
Thế nào là câu chuyện(tin bài)?224.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2854_D7627_9_ST phong vien...su__Ket cau.pdf
  Giới hạn truy cập
Kết cấu213.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2854_D7627_10_ST phong vien...su__Ghi hinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Ghi hình226.52 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2854_D7627_11_ST phong vien...su__Phuong phap ghi hinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Phương pháp ghi hình209.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2854_D7627_12_ST phong vien...su__Dung.pdf
  Giới hạn truy cập
Dựng224.11 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2854_D7627_13_ST phong vien...su__Phong van.pdf
  Giới hạn truy cập
Phỏng vấn227.91 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2854_D7627_14_ST phong vien...su__Dan tai hien truong.pdf
  Giới hạn truy cập
Dẫn tại hiện trường (DHT)208.91 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2854_D7627_15_ST phong vien...su__Ke chuyen bang hinh anh.pdf
  Giới hạn truy cập
Kể chuyện bằng hình ảnh208.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2854_D7627_16_ST phong vien...su__Cach su dung am thanh.pdf
  Giới hạn truy cập
Cách sử dụng âm thanh208.94 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2854_D7627_17_ST phong vien...su__Bat dau viet bai.pdf
  Giới hạn truy cập
Bắt đầu viết bài231.11 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2854_D7627_18_ST phong vien...su__Viet loi dan.pdf
  Giới hạn truy cập
Viết lời dẫn220.84 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2854_D7627_19_ST phong vien...su__Viet co dong.pdf
  Giới hạn truy cập
Viết cô đọng207.94 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2854_D7627_20_ST phong vien...su__Cong thuc 20_20.pdf
  Giới hạn truy cập
Công thức 20:20215.4 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2854_D7627_21_ST phong vien...su__Chu dong hay bi dong.pdf
  Giới hạn truy cập
Chủ động hay bị động215.61 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2854_D7627_22_ST phong vien...su__Quang cao va goi mo.pdf
  Giới hạn truy cập
Quảng cáo và gợi mở208.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2854_D7627_23_ST phong vien...su__Hinh cay.pdf
  Giới hạn truy cập
Hình cấy144.81 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2854_D7627_24_ST phong vien...su__Do hoa bang chu.pdf
  Giới hạn truy cập
Đồ hoạ/bảng chữ140.78 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2854_D7627_25_ST phong vien...su__Viet theo hinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Viết theo hình215.86 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2854_D7627_26_ST phong vien...su__Su hung bien cua im lang.pdf
  Giới hạn truy cập
Sự hùng biện của im lặng212.06 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2854_D7627_27_ST phong vien...su__Van phong.pdf
  Giới hạn truy cập
Văn phong208.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2854_D7627_28_ST phong vien...su__Tam quan trong cua viet lai.pdf
  Giới hạn truy cập
Tầm quan trọng của việc viết lại202.37 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2854_D7627_29_ST phong vien...su__Ket noi voi khan gia.pdf
  Giới hạn truy cập
Kết nối với khán giả246.12 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2854_D7627_30_ST phong vien...su__Hieu dinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Hiệu đính208.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2854_D7627_31_ST phong vien...su__Cach doc tin bai.pdf
  Giới hạn truy cập
Cách đọc tin bài203.85 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2854_D7627_32_ST phong vien...su__Dac quyen cua nguoi viet.pdf
  Giới hạn truy cập
Đặc quyền của người viết209.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2854_D7627_33_ST phong vien...su__Cong viec can lam luc roi rai.pdf
  Giới hạn truy cập
Công việc cần làm lúc rỗi rãi208.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2854_D7627_34_ST phong vien...su__Tac gia.pdf
  Giới hạn truy cập
Tác giả140.49 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2854_D7627_35_ST phong vien...su__Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục257.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.