Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/796
Nhan đề: Minna no Nihongo I : Bản dịch và giải thích ngữ pháp.
Nhan đề khác: みんなの日本語初級1翻訳・文法解說フランス語版 / Minna no nihongo shokyu ni hon'yaku bunpo kaisetsu furansugoban.
Từ khoá: Japanese
Tiếng Nhật
Năm xuất bản: 1998
Nhà xuất bản: 3A Corporation
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/796
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_LH_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1107_1_Minna.No.Nihongo.I-sach.dich.Tieng.Viet_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa245.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1107_2_Minna.No.Nihongo.I-sach.dich.Tieng.Viet_loi mo dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời mở đầu2.83 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1107_3_Minna.No.Nihongo.I-sach.dich.Tieng.Viet_gioi thieu.pdf
  Giới hạn truy cập
Giới thiệu2.55 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1107_4_Minna.No.Nihongo.I-sach.dich.Tieng.Viet_bai 1-5.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài 1 đến bài 56.43 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1107_5_Minna.No.Nihongo.I-sach.dich.Tieng.Viet_bai 6-10.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài 6 đến bài 106.41 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1107_6_Minna.No.Nihongo.I-sach.dich.Tieng.Viet_bai 11-15.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài 11 đến bài 156.55 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1107_7_Minna.No.Nihongo.I-sach.dich.Tieng.Viet_bai 16-20.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài 16 đến bài 206.47 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1107_8_Minna.No.Nihongo.I-sach.dich.Tieng.Viet_bai 21-25.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài 21 đến 256.38 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1107_9_Minna.No.Nihongo.I-sach.dich.Tieng.Viet_phan tom tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Tóm tắt7.14 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1107_10_Minna.No.Nihongo.I-sach.dich.Tieng.Viet_mucluc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục1.89 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.