Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7637
Nhan đề: Nguyễn Trãi toàn tập: Ức trai thi tập. Tập Thượng. Quyển 1,2,3. Phiên dịch theo Phúc Khê Nguyên bản, Tự Đức Mậu Thìn Thu
Tác giả: Hoàng Khôi (biên dịch)
Từ khoá: Văn học Việt Nam
Toàn tập
Danh nhân văn hóa
Năm xuất bản: 2001
Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tin
Mô tả: ĐCCT 18-19/HK1
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7637
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_VH_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2810_D7583_1_Nguyen Trai Toan Tap_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách498.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2810_D7583_2_Nguyen Trai Toan Tap_Loi noi dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời nói đầu61.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2810_D7583_3_Nguyen Trai Toan Tap_Uc Trai tap.pdf
  Giới hạn truy cập
Ức Trai tập228.47 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2810_D7583_4_Nguyen Trai Toan Tap_Quyen 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Ức Trai thi tập2.82 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2810_D7583_5_Nguyen Trai Toan Tap_Quyen 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục Nguyễn Phi Khanh thi văn1.9 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2810_D7583_6_Nguyen Trai Toan Tap_Quyen 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Ức Trai Di tập: Văn loại9.63 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2810_D7583_7_Nguyen Trai Toan Tap_Quyen 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguyễn Trãi toàn tập (Ức trai thi tập)4.3 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2810_D7583_8_Nguyen Trai Toan Tap_Quyen 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Sự trạng3.72 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2810_D7583_9_Nguyen Trai Toan Tap_Quyen 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Ức Trai Di tập: Quốc Thư bảo huấn đại toàn dư địa chí12.35 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2810_D7583_10_Nguyen Trai Toan Tap_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục237.84 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.