Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7624
Nhan đề: Giáo trình vật lý - lý sinh y học
Tác giả: Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên
Từ khoá: Vật lý
Y học
Lý sinh
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên
Mô tả: ĐCCT 18-19/HK1/Khoa Khoa học cơ bản
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7624
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_KHCB_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2801_D7574_1_Vat ly ly sinh y hoc_Bia.pdfBìa sách195.38 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2801_D7574_2_Vat ly ly sinh y hoc_Muc luc.pdfMục lục208.96 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2801_D7574_3_Vat ly ly sinh y hoc_Loi noi dau.pdfLời nói đầu217.01 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2801_D7574_4_Vat ly ly sinh y hoc_Phan A.pdfPhần vật lý đại cương272.83 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2801_D7574_5_Vat ly ly sinh y hoc_Phan 1_Chuong 1.pdfDao động và sóng471.26 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2801_D7574_6_Vat ly ly sinh y hoc_Phan 1_Chuong 2.pdfCơ học chất lưu352.99 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2801_D7574_7_Vat ly ly sinh y hoc_Phan 2.pdfNhiệt học296.29 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2801_D7574_8_Vat ly ly sinh y hoc_Phan 2_Chuong 3.pdfCác định luật thực nghiệm về chất khí348.86 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2801_D7574_9_Vat ly ly sinh y hoc_Phan 2_Chuong 4.pdfChất lỏng492.24 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2801_D7574_10_Vat ly ly sinh y hoc_Phan 3_Chuong 5.pdfTĩnh điện326.54 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2801_D7574_11_Vat ly ly sinh y hoc_Phan 3_Chuong 6.pdfDòng điện không đổi311.97 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2801_D7574_12_Vat ly ly sinh y hoc_Phan 3_Chuong 7.pdfTừ trường dòng điện không đổi350.82 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2801_D7574_13_Vat ly ly sinh y hoc_Phan 3_Chuong 8.pdfCảm ứng điện từ329.82 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2801_D7574_14_Vat ly ly sinh y hoc_Phan 4_Chuong 9.pdfQuang học618.98 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2801_D7574_15_Vat ly ly sinh y hoc_Phan 4_Chuong 10.pdfBản chất của ánh sáng449.54 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2801_D7574_16_Vat ly ly sinh y hoc_Phan B_Chuong 11.pdfPhần lý sinh y học315.13 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2801_D7574_17_Vat ly ly sinh y hoc_Phan B_Chuong 12.pdfVận chuyển vật chất trong cơ thể sinh vật372.21 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2801_D7574_18_Vat ly ly sinh y hoc_Phan B_Chuong 13.pdfLý sinh tuần hoàn và lý sinh hô hấp451.94 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2801_D7574_19_Vat ly ly sinh y hoc_Phan B_Chuong 14.pdfỨng dụng của sóng âm và siêu âm trong y học715.22 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2801_D7574_20_Vat ly ly sinh y hoc_Phan B_Chuong 15.pdfCác hiện tượng điện trên cơ thể sống492.63 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2801_D7574_21_Vat ly ly sinh y hoc_Phan B_Chuong 16.pdfQuang sinh học637.32 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2801_D7574_22_Vat ly ly sinh y hoc_Phan B_Chuong 17.pdfY học phóng xạ và hạt nhân417.54 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2801_D7574_23_Vat ly ly sinh y hoc_Phan B_Chuong 18.pdfBức xạ rơnghen (tia x) và ứng dụng361.75 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2801_D7574_24_Vat ly ly sinh y hoc_Phan B_Chuong 19.pdfPhương pháp cộng hưởng từ hạt nhân504.71 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2801_D7574_25_Vat ly ly sinh y hoc_Tai lieu tham khao.pdfTài liệu tham khảo216.22 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.