Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/703
Nhan đề: Phép tính vi tích phân. T.2 : Toán cao cấp A2
Tác giả: Phan Quốc, Khánh
Từ khoá: Toán học
Tích phân
Năm xuất bản: 1998
Nhà xuất bản: Giáo dục
Tóm tắt: Các bài tập về tích phân bội, giải tích vectơ, tích phân đường và tích phân mặt, lý thuyết trường, hàm biến thức.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/703
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_KHCB_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA415_1_Phep tinh vi tich phan.T2_Bia sach.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách177.13 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA415_2_Phep tinh vi tich phan.T2_Loi noi dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời nói đầu155.34 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA415_3_Phep tinh vi tich phan.T2_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Tích phân bội4.31 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA415_4_Phep tinh vi tich phan.T2_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Giải tích Vectơ2.33 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA415_5_Phep tinh vi tich phan.T2_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Tích phân đường và tích phân mặt6.5 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA415_6_Phep tinh vi tich phan.T2_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Lý thuyết trường1.11 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA415_7_Phep tinh vi tich phan.T2_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Nhập môn hàm biến phức4.16 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.