Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/699
Nhan đề: Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị. Tập thứ hai : Q.2 Quá trình lưu thông của tư bản
Tác giả: Các, Mác
Xuất bản dưới sự biên tập của Phri - đrích Ăng - ghen
Từ khoá: Kinh tế chính trị
Quá trình lưu thông
Các Mác
Năm xuất bản: 1985
Nhà xuất bản: Tiến bộ, Sự thật
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/699
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_KHCB_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA581.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách377.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.