Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/698
Nhan đề: Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị. Tập thứ nhất : Q.1 Quá trình sản xuất của tư bản. P.1
Tác giả: Các Mác
Từ khoá: Kinh tế chính trị
Quá trình sản xuất
Các Mác
Năm xuất bản: 1984
Nhà xuất bản: Tiến bộ, Sự thật
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/698
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_KHCB_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA580.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách410.61 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.