Năm học 2017 - 2018_TQ_ĐT : [68] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 68
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2017Kế toán doanh nghiệp 3_Lần 1. HK1Hoàng Thụy Diệu, Linh
2017Kế toán doanh nghiệp 3_Lần 2. HK1Hoàng Thụy Diệu, Linh
2017Tài chính tiền tệ_HK1Nguyễn Xuân, Xuyên
2017Quản trị học_Lần 1. HK1Phan Quan, Việt
2017Quản trị tài chính_Lần 2. HK1Nguyễn Đình, Giao
2017Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và đctc_Lần 1. HK1Hứa Thị Bạch, Yến
2017Quản trị hệ thống thông tin logistics_Lần 2. HK1Lê Văn, Bảy
2017Marketing thương mại và dịch vụ_Lần 2. HK1Nguyễn Văn, Tâm
2017Tâm lý học quản trị_Lần 2. HK1Hoàng Thanh, Linh
2017Vận tải và bảo hiểm_Lần 1. HK1Lê Thị Phượng Hoàng, Yến
2017Tài chính quốc tế_Lần 1. HK1Lâm Minh Trung
2017Quản trị thu mua_Lần 2. HK1Khoa Thương mại và Quản trị kinh doanh
2017Logistics quốc tế_Lần 2. HK1Lâm Minh, Trung
2017Vận tải và bảo hiểm_Lần 2. HK1Lê Thị Phượng Hoàng, Yến
2017Toán cao cấp 1_HK1Khoa Khoa học cơ bản
2017Quản trị hệ thống thông tin logistics_Lần 1. HK1Lê Văn, Bảy
2017Quản lý quan hệ khách hàng_Lần 1. HK1Lưu Thị Bích, Vân
2017Quảng cáo và khuyến mãi_Lần 1. HK1Nguyễn Tường, Huy
2017Phương pháp nghiên cứu marketing_Lần 1. HK1Vũ Văn, Hải
2017Quản trị nguồn nhân lực_Lần 1. HK1 (K21ISM)Nguyễn Minh, Kim
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 68