Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6599
Nhan đề: Tự học giao tiếp tiếng Hàn cơ bản
Tác giả: Lê, Huy Khoa
Từ khoá: Tiếng hàn Giao tiếp
Tự học Tiếng Hàn
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: Trẻ,
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6599
Bộ sưu tập: Đông phương học_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2700_1_Tu hoc giao tiep tieng han_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa74.03 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2700_2_Tu hoc giao tiep tieng han_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục32.35 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2700_3_Tu hoc giao tiep tieng han_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Phát âm235.8 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2700_4_Tu hoc giao tiep tieng han_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Từ loại275.94 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2700_5_Tu hoc giao tiep tieng han_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Các từ ngữ thông dụng285.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2700_6_Tu hoc giao tiep tieng han_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Các mẫu câu cơ bản321.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2700_7_Tu hoc giao tiep tieng han_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Chào hỏi306.64 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2700_8_Tu hoc giao tiep tieng han_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Mua sắm313.57 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2700_9_Tu hoc giao tiep tieng han_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Tại hiệu sách341.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2700_10_Tu hoc giao tiep tieng han_Chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 8: Ăn uống352.09 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2700_11_Tu hoc giao tiep tieng han_Chuong 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 9: Cơ thể, bệnh tật, điều trị354.58 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2700_12_Tu hoc giao tiep tieng han_Chuong 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 10: Khách sạn353.2 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2700_13_Tu hoc giao tiep tieng han_Chuong 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 11: Giao thông333.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2700_14_Tu hoc giao tiep tieng han_Chuong 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 12: Ngân hàng, bưu điện377 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2700_15_Tu hoc giao tiep tieng han_Chuong 13.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 13: Trường học349.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2700_16_Tu hoc giao tiep tieng han_Chuong 14.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 14: Công việc, sinh hoạt385.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.