Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6580
Nhan đề: Các nguyên tắc phát âm và luyện phát âm Tiếng Hàn
Tác giả: Lê, Huy Khoa
Từ khoá: Tiếng Hàn
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường hàn ngữ Kanata,
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6580
Bộ sưu tập: Đông phương học_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2681_1_Nguyen tac phat am_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa169.94 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2681_2_Nguyen tac phat am_Loi noi dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời nói đầu38.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2681_3_Nguyen tac phat am_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục67.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2681_4_Nguyen tac phat am_Phan 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Chữ cái tiếng Hàn Quốc187.43 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2681_5_Nguyen tac phat am_Phan 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Âm vị1.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2681_6_Nguyen tac phat am_Phan 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 3: Biến đổi của âm vị525.42 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2681_7_Nguyen tac phat am_Phan 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 4: Hiện tượng thêm275.19 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2681_8_Nguyen tac phat am_Phan 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 5: Vị tố143.43 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.