Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6577
Nhan đề: Ngữ pháp cơ bản tiếng Hàn
Tác giả: Lê, Huy Khoa
Từ khoá: Tiếng Hàn
Ngữ pháp
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường hàn ngữ Kanata,
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6577
Bộ sưu tập: Đông phương học_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2678_1_ngu phap co ban tieng han_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa39.84 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2678_2_ngu phap co ban tieng han_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục703.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2678_3_ngu phap co ban tieng han_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Trợ từ1.47 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2678_4_ngu phap co ban tieng han_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Thô kết thúc câu3.78 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2678_5_ngu phap co ban tieng han_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Này/Kia/Ấy794.12 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2678_6_ngu phap co ban tieng han_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Thời thế769.62 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2678_7_ngu phap co ban tieng han_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Các biểu hiện phủ định1.27 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2678_8_ngu phap co ban tieng han_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Cách thể hiện sự tôn trọng483.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2678_9_ngu phap co ban tieng han_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Động từ và tính từ bất quy tắc912.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2678_10_ngu phap co ban tieng han_Chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 8: Hình thức bị động450.52 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2678_11_ngu phap co ban tieng han_Chuong 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 9: Thể chủ động310.99 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2678_12_ngu phap co ban tieng han_Chuong 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 10: Cách dẫn dụng gián tiếp608.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2678_13_ngu phap co ban tieng han_Chuong 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 11: Các từ nối891.17 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2678_14_ngu phap co ban tieng han_Chuong 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 12: Hình thức giả định291.09 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2678_15_ngu phap co ban tieng han_Chuong 13.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 13: Các hình thức thể hiện khác3.27 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2678_16_ngu phap co ban tieng han_Chuong 14.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 14: Các nguyên tắc phát âm2.6 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.