Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6573
Nhan đề: Mẫu câu cơ bản tiếng Hàn
Tác giả: Lê, Huy Khoa
Từ khoá: Ngữ pháp Tiếng Hàn
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường hàn ngữ Kanata,
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6573
Bộ sưu tập: Đông phương học_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2674_1_Mau cau co ban tieng Han_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa173.66 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2674_2_Mau cau co ban tieng Han_Mau 1 den 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Mẫu 1 đến 10121.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2674_3_Mau cau co ban tieng Han_Mau 11 den 20.pdf
  Giới hạn truy cập
Mẫu 11 đến 20157.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2674_4_Mau cau co ban tieng Han_Mau 21 den 30.pdf
  Giới hạn truy cập
Mẫu 21 đến 30173.39 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2674_5_Mau cau co ban tieng Han_Mau 31 den 40.pdf
  Giới hạn truy cập
Mẫu 31 đến 40185.19 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2674_6_Mau cau co ban tieng Han_Mau 41 den 50.pdf
  Giới hạn truy cập
Mẫu 41 đến 50184.35 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2674_7_Mau cau co ban tieng Han_Mau 51 den 60.pdf
  Giới hạn truy cập
Mẫu 51 đến 60193.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2674_8_Mau cau co ban tieng Han_Mau 61 den 70.pdf
  Giới hạn truy cập
Mẫu 61 đến 70214.27 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2674_9_Mau cau co ban tieng Han_Mau 71 den 80.pdf
  Giới hạn truy cập
Mẫu 71 đến 80136.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2674_10_Mau cau co ban tieng Han_Mau 81 den 90.pdf
  Giới hạn truy cập
Mẩu 81 đến 90152.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2674_11_Mau cau co ban tieng Han_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục170.1 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.