Năm học 2018 - 2019_VBL_TK : [112] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 112
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2014TCCS 05: 2014/CHHVN Tiêu chuẩn cơ sở - Cảng du thuyền - Yêu cầu thiết kếBộ GTVT
2007Chính sách dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc tại chính quyền cơ sở: Hội nghị tập huấn Vai trò của đại biểu HĐND với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phươngPhạm, Trọng Cường
2009QCVN 08 : 2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình ngầm đô thị. P. 2: công trình công cộng ngầm . 2.1: gara ô tôBộ Xây dựng
2010QCVN 06:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trìnhBộ Xây dựng
2013QCVN 09:2013/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dụng sử dụng năng lượng hiệu quảBộ Xây dựng
2012QCVN 45 : 2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe kháchBộ Giao thông vận tải
2008QCXDVN 01: 2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựngBộ Xây dựng
2008QCXDVN 05 : 2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam: Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khỏeBộ Xây dựng
2009Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2009/BXD số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựngViện Khoa học Công nghệ Xây dựng
2011International Financial Reporting Standard 3(IFRS 3): Business Combinations (for information purposes only)EC staff
1998Analysis and Design of 3D steel truss: Using Sap 2000Nguyen, Tran Trung
2012Quyết định 20 /2012/ QĐ – HĐD ban hành Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên Việt NamHội Điều dưỡng Việt Nam
2014Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tếBộ Y tế
2003Quyết định 234/2003/QĐ-BTC ban hành và công bố 6 chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3)Bộ Tài chính
2002Quyết định 165/2002/QĐ-BTC ban hành và công bố 6 chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2)Bộ Tài chính
2001Quyết định số 49/2001/QĐ-BTC ban hành và công bố 04 chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 1)Bộ trưởng Bộ Tài chính
2012Chuẩn mực kiểm soát chất lượng số 1: Kiểm soát chất lượng doanh nghiệp thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, dịch vụ đảm bảo và các dịch vụ liên quan khác (VSQC1); (Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)Bộ Tài chính
2012Chuẩn mực kiểm toán số 810: Dịch vụ báo cáo về báo cáo tài chính tóm tắt (Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)Bộ Tài chính
2012Chuẩn mực kiểm toán số 805: Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và khi kiểm toán các yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của báo cáo tài chính (Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)Bộ Tài chính
2012Chuẩn mực kiểm toán số 800: Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt (Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)Bộ Tài chính
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 112