Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6399
Nhan đề: Communicating Forgiveness
Tác giả: Waldron, Vincent R.
Kelley, Douglas L.
Từ khoá: Forgiveness
Interpersonal communication.
Mental Health
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: SAGE Publications, Ltd
Tóm tắt: "Sue DeWine Distinguished Book of the Year Communicating Forgiveness is the first book to take a truly communicative look at the process of forgiveness. Authors Vincent R. Waldron and Douglas L. Kelley provide a synthesis of the literature on forgiveness in relationships. Grounded in real-life forgiveness narratives, this interdisciplinary text (pulling from such related fields as psychology, counseling, family studies, peace studies, conflict management, religious studies, and organizational behavior) offers a hopeful framework for negotiating healthy and just responses to relational disappointments."
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6399
ISBN: 9781483329536 (e)
9781412939713
Bộ sưu tập: Quan hệ Công chúng & Truyền thông_Safe_CSDL

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2630_communicating-forgiveness_n1.pdf
  Giới hạn truy cập
Conceptual Foundations198.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2630_communicating-forgiveness_n2.pdf
  Giới hạn truy cập
Elements of the Forgiveness Process281.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2630_communicating-forgiveness_n3.pdf
  Giới hạn truy cập
Theorizing Forgiveness323.42 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2630_communicating-forgiveness_n4.pdf
  Giới hạn truy cập
Communicating Forgiveness455.05 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2630_communicating-forgiveness_n5.pdf
  Giới hạn truy cập
Practicing Forgiveness321.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.