Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6278
Nhan đề: Tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo (TC KHDHVL, Số 13)
Tác giả: Trần, Minh Tâm
Từ khoá: Cách mạng công nghiệp 4.0
Trí tuệ nhân tạo
Năm xuất bản: thá-2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Thời gian gần đây, chúng ta thường gặp khái niệm về trí tuệ nhân tạo (AI) trên các phương tiện thông tin. Tuy nhiên, để hiểu về khái niệm này nhiều người cũng chưa rõ. Vì thế, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi muốn cung cấp đến bạn đọc khái niệm và một số nội dung liên quan đến trí tuệ nhân tạo, đồng thời cho biết thêm triển vọng của (AI) trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0 và đang hiện hữu ở Việt Nam
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6278
Bộ sưu tập: Năm học 2019_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH293_TC114_18. Trần Minh Tâm.pdf
  Giới hạn truy cập
Tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo482.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.