Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6258
Nhan đề: Chuẩn đoán bệnh thừa sắt bằng kỹ thuật RFLP (TC KHDHVL, Số 12)
Tác giả: Trương, Thế Quang
Từ khoá: Bệnh thừa sắt
Gene HFE
Điện di
Kỹ thuật RFLP
Năm xuất bản: thá-2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: "Tách chiết DNA theo quy trình chuẩn của Bộ môn Hóa sinh và Sinh học phân tử, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh từ máu người đạt kết quả tốt. Tối ưu hóa thành công phản ứng PCR khuếch đại trình tự gene HFE với độ chính xác 5 ng/μl. Xác định điểm đột biến C282Y tại vị trí nucleotide 845 trên trình tự gene HFE bằng kỹ thuật RFLP với enzyme cắt giới hạn RsaI. Xây dựng thường quy xét nghiệm chẩn đoán bệnh thừa sắt đột biến thể đồng hợp C282Y. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học trong nghiên cứu dịch tễ học và chẩn đoán bệnh thừa sắt ở người Việt Nam. "
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6258
Bộ sưu tập: Năm 2018_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH273_TC113_6. Trương Thế Quang.pdf
  Giới hạn truy cập
"Chuẩn đoán bệnh thừa sắt bằng kỹ thuật RFLP "564.72 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.