Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/594
Nhan đề: Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam : Nghiệp vụ buồng phòng VTOS : trình độ cơ bản
Tác giả: Tổng cục Du lịch Việt nam-Hội đồng cấp chứng chỉ Du lịch Việt Nam
Từ khoá: Nghề du lịch
Quản trị khách sạn
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Dự án phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam
Tóm tắt: Các tiêu chuẩn chi tiết: lĩnh vực nghề: phục vụ buồng - bậc 1 lĩnh vực nghề: phục vụ buồng - bậc 2 lĩnh vực nghề: phục vụ buồng - bậc 3 lĩnh vực nghề: phục vụ buồng - bậc 4 lĩnh vực nghề: phục vụ buồng - bậc 5 lĩnh vực nghề: phục vụ buồng - đơn vị năng lực cơ bản lĩnh vực nghề: phục vụ buồng - đơn vị năng lực chung
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/594
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_KS_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA886_D4914_1_Nghiep vu buong phong_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách1.11 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA886_D4914_2_Nghiep vu buong phong_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn28.09 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA886_D4914_3_Nghiep vu buong phong_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục86.62 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA886_D4914_4_Nghiep vu buong phong_Phan 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Giới thiệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt nam nghiệp vụ Buồng776.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA886_D4914_5_Nghiep vu buong phong_Phan 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Tiêu chuẩn VTOS nghiệp vụ Buồng8.83 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.