Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/593
Nhan đề: Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ lễ tân: trình độ căn bản
Tác giả: Tổng cục Du lịch Việt Nam
Từ khoá: Nghề du lịch
Nghiệp vụ lễ tân
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Dự án phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam
Tóm tắt: Tài liệu kỹ năng nghề du lịch Việt Nam – nghiệp vụ lễ tân dành cho nhân viên lễ tân làm việc trong khách sạn hoặc cơ sở lưu trú, với trách nhiệm xử lý việc đặt buồng, làm thủ tục khách nhận và trả buồng, thanh toán hóa đơn và cung cấp thông tin cho khách
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/593
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_KS_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA508_ 1_Tieuchuanvtos_nghiepvuletan_Bia sach.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách1.57 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA508_ 2_Tieuchuanvtos_nghiepvuletan_MUc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục80.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA508_ 3_Tieuchuanvtos_nghiepvuletan_P1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Giới thiệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam nghiệp vụ lễ tân281.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA508_ 4_Tieuchuanvtos_nghiepvuletan_P2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Tiêu chuẩn VTOS nghiệp vụ lễ tân4.16 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.