Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5929
Nhan đề: "As Time Goes By: From the Industrial Revolutions to the Information Revolution "
Tác giả: Freeman, Chris
Louçã, Francisco
Từ khoá: "Industrial revolution. "
"Long waves (Economics) -- History. "
Năm xuất bản: 2003
Tóm tắt: "This book is about fundamental economic theory, but it maintains that economics is meaningless outside the framework of history.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5929
ISBN: 9780191596278 (e)
9780199251056
Bộ sưu tập: Tài chính Ngân hàng_Oxford Scholarship_Sách

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2262-9780199251056-miscMatter-1.pdfCover135.1 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2262-9780199251056-chapter-1.pdfRestless Clio: A Story of the Economic Historians' Assessment of History in Economics382.56 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2262-9780199251056-chapter-2.pdfSchumpeter's Plea for Reasoned History276.18 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2262-9780199251056-chapter-3.pdfNikolai Kondratiev: A New Approach to History and Statistics301.38 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2262-9780199251056-chapter-4.pdfThe Strange Attraction of Tides and Waves290.92 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2262-9780199251056-chapter-5.pdfThe British Industrial Revolution: The Age of Cotton, Iron, and Water Power382.04 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2262-9780199251056-chapter-6.pdfThe Second Kondratiev Wave: The Age of Iron Railways, Steam Power, and Mechanization421.05 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2262-9780199251056-chapter-7.pdfThe Third Kondratiev Wave: The Age of Steel, Heavy Engineering, and Electrification419.36 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2262-9780199251056-chapter-8.pdfThe Fourth Kondratiev Wave: The Great Depression and the Age of Oil, Automobiles, Motorization, and Mass Production496.82 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2262-9780199251056-chapter-9.pdfThe Emergence of a New Techno‐ Economic Paradigm: The Age of Information and Communication Technology (ICT)394.44 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2262-9780199251056-bibliography-1.pdfReferences312.21 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2262-9780199251056-miscMatter-9.pdfConclusions To Part I: A Theory of Reasoned History201.25 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2262-9780199251056-miscMatter-10.pdfConclusions To Part II: Recurrent Phenomena of the Long Waves of Capitalist Development478.22 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2262-9780199251056-miscMatter-11.pdfEpilogue147.15 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2262-9780199251056-indexList-1.pdfIndex253.29 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.