Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/592
Nhan đề: Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ nhà hàng: trình độ căn bản
Tác giả: Tổng cục Du lịch Việt Nam
Từ khoá: Nghề du lịch
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Dự án phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam
Tóm tắt: Tài liệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (Tiêu chuẩn VTOS) - Nghiệp vụ Nhà hàngcơ bảndành cho nhân viên phục vụ nhà hàng, khách sạn hoặc trong cơ sở tương tự, với trách nhiệm sắp xếp nhà hàng, phục vụ các món ăn và đồ uống trong nhà hàng, khách sạn, phòng họp, theo các kiểu gọi theo món hoặc ăn tự chọn, và phục vụ tại phòng khách hoặc phục vụ hội nghị
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/592
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_KS_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA507_1_Tieu chuan ky nang nghe du lich Viet Nam_Bia sach.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách571.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA507_2_Tieu chuan ky nang nghe du lich Viet Nam_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục36.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA507_3_Tieu chuan ky nang nghe du lich Viet Nam_P1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Giới thiệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam nghiệp vụ nhà hàng194 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA507_4_Tieu chuan ky nang nghe du lich Viet Nam_P2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Tiêu chuẩn VTOS nghiệp vụ nhà hàng10.38 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.