Quản trị DV Du lịch và Lữ hành_Sage_Sách : [8] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 8 của 8
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2012The Tourist Gaze 3.0Urry, John; Larsen, Jonas
2012International Tourism: Identity and ChangeLanfant, Marie-Françoise; Allcock, John B.; Bruner, Edward M.
2013Tourist Cultures: Identity, Place and the TravellerWearing, Stephen; Stevenson, Deborah; Young, Tamara
2012Tourism and Tourism SpacesShaw, Gareth; Williams, Alan M.
2012The Management of TourismPender, Lesley; Sharpley, Richard
2008Tourism Development Revisited: Concepts, Issues and ParadigmsSutheeshna, Babu. S; Mishra, Sitikantha; Parida, Bivraj Bhusan
2018The SAGE Handbook of Tourism Management: Theories, Concepts and Disciplinary Approaches to TourismCooper, Chris; Volo, Serena; Gartner, William C.
2009The SAGE Handbook of Tourism StudiesJamal, Tazim; Robinson, Mike
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 8 của 8