Năm học 2018 - 2019_TQ_ĐT : [44] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 44
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2018Quản trị chiến lược - Lần 1 - HKI (K21C1,2,30Mang, Tấn Hải
2018Quản trị chất lượng - Lần 1 - HKI (K21C)Vũ, Xuân Tường
2018Kinh tế lượng - Lần 1 - HKILê, Thị Hồng Thuy
2018Quản trị khách hàng - Lần 1 - HKINguyễn, Tiến Thức
2018Quản trị dự án - Lần 1 - HKINguyễn, Đình Giao
2018Quản trị chất lượng - Lần 1 - HKI (K21Q)Vũ, Xuân Tường
2018Kinh tế lượng - Lần 1 - HKINguyễn, Đình Khuông
2018Thương mại điện tử - Lần 1 - HKINguyễn, Minh Đức
2018Thanh toán quốc tế - Lần 1 - HKIHứa, Thị Bạch Yến
2018Tài chính quốc tế - Lần 1 - HKIHứa, Thị Bạch Yến
2018Quản trị vận tải - Lần 1 - HKILê, Văn
2018Nhập môn PR - Lần 1 - HKINguyễn, Bích Thủy
2018Nguyên lý kế toán - Lần 1 - HKIPhan, Minh Nguyệt
2018Marketing thương mại và dịch vụ - Lần 1 - HKINguyễn, Văn Tâm
2018Logistics quốc tế - Lần 1 - HKINguyễn, Minh Đức
2018Động thái khách hàng - Lần 1 - HKINguyễn, Thị Bích Nguyên
2018Tâm lý học quản trị - Lần 1 - HKIHoàng, Thanh Linh
2018Quản trị nguồn nhân lực - Lần 1 - HKIPhan, Quan Việt
2018Quản trị học - Lần 1 - HKINguyễn, Thu Hà
2018Quản trị chiến lược - Lần 1 - HKI (K21ISM)Mang, Tấn Hải
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 44