Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5639
Nhan đề: The Art of Illustration
Tác giả: Blackburn, Henry
Từ khoá: Illustration of books
Art
Năm xuất bản: 1896
Nhà xuất bản: W. H. Allen & Company
Tóm tắt: There is almost a revolution in illustration at the present time, and both old and young — teachers and scholars — are in want of a handbook for reference when turning to the new methods. The illustrator of to-day is called upon suddenly to take the place of the wood engraver in interpreting tone into line.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5639
Bộ sưu tập: Thiết kế Đồ họa_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2213_The Art of Illustration.pdf
  Giới hạn truy cập
The Art of Illustration9.76 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.