Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5638
Nhan đề: A concise history of ancient institutions, inventions, and Discoveries in Science And Mechanic Art; Volume 1
Tác giả: Beckmann, Johann
Từ khoá: Inventions -- History.
Inventions -- Early works to 1850.
Năm xuất bản: 1823
Nhà xuất bản: Whittaker,
Tóm tắt: "Partial contexts of first section: Of Spinning-Machines; — Penalties against Sorcery; — Lapland Wizards; — Magic Drum; — Ancient Books on Conjuration; — Antiquity of Deceptions with Fire; — Trial by Ordeal; — Hirpi; — Modern Fire-Eaters; — Cups and Balls :— Feats of Strength; — Tumbling; — Rope-Dancing and Horsemanship; — Learned Animals; — Dancing Bears; — Bees; — Deformed Persons ; — Stone Eaters"
Định danh: https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5Qafg1m1FYWNLU8pmKRUr-jB69DAYXtpgVGFbu1_tWTEt0Ug9bDXwzJYVIS4TORDbPc48LNBqp4W1ganLbaBz1cCTQ6PpLRJ5y8ydG9vYQfAZ5at68J3TbwI0Ods7liDQyKoCq8dlQbwKIuIosxbLtD6Kq2QHDHyM9Qj-ULPdrl4-vYUS_eQ9Se_eNoYock9lfYyU1BjwoQ8TRhhy1F2YYqh7z1t-9SCoyxwIc4_28tt8FCE5vuW0OckhXv3AYTrb70Fnh9Fvi3pBD7zNUf3BHzX8ZJZ-L5yhQnREprfSpwBVGx4P7H0
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5638
Bộ sưu tập: Thiết kế Công nghiệp_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2195_A_Concise_History_of_Ancient_Institution.pdf
  Giới hạn truy cập
A concise history of ancient institutions, inventions, and Discoveries in Science And Mechanic Art; Volume 19.27 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.