Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5634
Nhan đề: The art of paper-making : a practical handbook of the manufacture of paper from rags, esparto, straw, and other fibrous materials, including the manufacture of pulp from wood fibre
Tác giả: Watt, Alexander
Từ khoá: Papermaking
Năm xuất bản: 1907
Nhà xuất bản: Crosby lockwood & son,
Tóm tắt: A practical handbook of the manufacture of paper from rags, esparto, straw, and other fibrous materials, including the manufacture of pulp from wood fibre
Định danh: https://ia801409.us.archive.org/23/items/artofpapermaking01watt/artofpapermaking01watt.pdf
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5634
Bộ sưu tập: Thiết kế Công nghiệp_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2192_The Art of Paper-Making.pdf
  Giới hạn truy cập
The art of paper-making : a practical handbook of the manufacture of paper from rags, esparto, straw, and other fibrous materials, including the manufacture of pulp from wood fibre15.54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.