Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5630
Nhan đề: The art of illumination, as practised during the middle ages : with a description of the metals, pigments, and processes employed by the artists at different periods
Tác giả: Shaw., Henry
Từ khoá: Illumination of books and manuscripts
Illumination of books and manuscripts, Medieval
Borders, Ornamental (Decorative arts)
Năm xuất bản: 1870
Nhà xuất bản: Bell and Daldy,
Tóm tắt: With a description of the metals, pigments, and processes employed by the artists at different periods
Định danh: https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5QadjiJusWDCY8LVr8Jt6Ca7kRbtF-yySjlgCI8pUCaiADMgDFtSHgbyy3z8Qf8jP8eBDZvLKv06xTvKRwdTthVEGR4UuXqj6vvDgDivkIccPbFzx1llIM6ppkPYq2OUG6E0ZNVvkoOHyxi9x-Xm1SeQmgJJkxWKttwlSMP2IMKTmEKwqel5vbopW5ck8jdq3aHYr66EVO7lZdWTGMeJa_b45XwAKXYMqinL5BFvhask-Mp9WMzDpr2dIfl8WEb7lPJsqsowLMn7hN9wmYvr_jcH1r9h0axlcVCI3kF1kQl4oQgUveLE
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5630
Bộ sưu tập: Thiết kế Nội thất_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2188_The Art of Illumination as Practised During.pdf
  Giới hạn truy cập
The art of illumination, as practised during the middle ages : with a description of the metals, pigments, and processes employed by the artists at different periods22.02 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.