Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5627
Nhan đề: Creative Ceramics A Primitive Craft Becomes A Fine Art
Tác giả: Lester, Kartherine Morris
Từ khoá: Pottery.
Năm xuất bản: 1948
Nhà xuất bản: Peoria, Illinois,
Tóm tắt: ...It was, no doubt, the highly plastic quality of clay and its sensitive response to the slightest pressure that fascinated the primitives. It is this same plastic quality which, charmlike, continues to hold the interest of moderns..
Định danh: https://ia802703.us.archive.org/21/items/creativeceramics007471mbp/creativeceramics007471mbp.pdf
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5627
Bộ sưu tập: Thiết kế Công nghiệp_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2186_Creative Ceramics A Primitive Craft.pdf
  Giới hạn truy cập
Creative Ceramics A Primitive Craft Becomes A Fine Art14.06 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.