Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5623
Nhan đề: The Art of Making Paper
Tác giả: Daniels, Rensselaer W
Từ khoá: Papermaking -- History.
Paper -- History.
Paper.
Năm xuất bản: 1905
Nhà xuất bản: The Matthews-Northrup works,
Tóm tắt: ..As in the case of many useful arts, the earliest beginnings of paper-making, properly so-called, must be traced among the Chinese; but it is worth while to bestow some attention upon a material which anticipated both the name and function of paper…
Định danh: https://ia801408.us.archive.org/13/items/artofmakingpaper00dani/artofmakingpaper00dani.pdf
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5623
Bộ sưu tập: Thiết kế Công nghiệp_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2182_The Art of Making Paper.pdf
  Giới hạn truy cập
The Art of Making Paper1.44 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.