Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5618
Nhan đề: The Art of Brewing
Tác giả: Booth, David
Từ khoá: Brewing.
Năm xuất bản: 1829
Nhà xuất bản: F.J. Mason,
Tóm tắt: The artificial formation of exhilarating and intoxicating liquors has been practised in most ages and nations...
Định danh: https://ia600304.us.archive.org/29/items/artofbrewing00bootrich/artofbrewing00bootrich.pdf
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5618
Bộ sưu tập: Thiết kế Công nghiệp_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2177_The Art of Brewing.pdf
  Giới hạn truy cập
The Art of Brewing7.2 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.