Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5613
Nhan đề: The camera, or, Art of drawing in water colours : with instructions for sketching from nature …
Tác giả: Hassell, J
Từ khoá: Watercolor painting -- Technique.
Năm xuất bản: 1823
Nhà xuất bản: W. Simpkin and R. Marshall,
Tóm tắt: with Instructions for Comprising the Whole Process of Water-colored drawing | familiarly Exemplified in Drawing, Shadowing, and Tinting a Complete Landscape, in all its Progressive Stages: and Directions for Compounding and Using Colors Sepia, Indian Ink, Bister, Etc.
Định danh: 1823
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5613
Bộ sưu tập: Thiết kế Đồ họa_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2172_The Camera or Art of Drawing in Water Colors (2).pdf
  Giới hạn truy cập
The camera, or, Art of drawing in water colours : with instructions for sketching from nature …1.83 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.