Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5603
Nhan đề: The Camera or Art of Drawing in Water Colors
Tác giả: Hassell, John
Từ khoá: Watercolor painting -- Technique.
Watercolor painting -- History.
Năm xuất bản: 1823
Nhà xuất bản: W. Simpkin and R. Marshall,
Tóm tắt: with instructions for sketching form nature: comprising the whole process of water-colored drawing, familiarly exemplified in drawing, shadowing, and tinting a complete landscape ... and directions for compounding and using colors, sepia, Indian ink, bister, etc...
Định danh: https://books.google.com.vn/books/download/The_camera_or_Art_of_drawing_in_water_co.pdf?id=GodAAAAAYAAJ&hl=vi&capid=AFLRE73g9wR1TAyVziMB8vzPt3FdEYg4dX3nq-NsemUQR2M4HyBf1tKNuj63dfCbxrhcGrx81Pfq7VIBpEYdPOy4tejgCYUjcg&continue=https://books.google.com/books/download/The_camera_or_Art_of_drawing_in_water_co.pdf%3Fid%3DGodAAAAAYAAJ%26output%3Dpdf%26hl%3Dvi&redir_esc=y
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5603
Bộ sưu tập: Thiết kế Đồ họa_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2162_The Camera or Art of Drawing in Water Colors.pdf
  Giới hạn truy cập
The Camera or Art of Drawing in Water Colors2.24 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.