Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5592
Nhan đề: The painter and varnisher's guide; or, A treatise, both in theory and practice, on the art of making and applying varnishes, on the different kinds of painting; and on the method of preparing colours both simple and compound
Tác giả: Tingry, Pierre François
Từ khoá: Varnish and varnishing.
Paint.
Painting, Industrial.
Năm xuất bản: 1804
Nhà xuất bản: G. Kearsley
Định danh: https://books.google.com.vn/books/download/The_painter_and_varnisher_s_guide.pdf?id=FYZAAAAAYAAJ&hl=vi&capid=AFLRE71KIlDqUU_zWeHU3pWnmTRjUGi773zmblu_PVe8xqsgtzLNsnXGccbY_lGrB4kfpIdV0VzatPuJd__Ducq3g6skJvfakw&continue=https://books.google.com/books/download/The_painter_and_varnisher_s_guide.pdf%3Fid%3DFYZAAAAAYAAJ%26output%3Dpdf%26hl%3Dvi&redir_esc=y
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5592
Bộ sưu tập: Thiết kế Đồ họa_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2153_The Painter and Varnishers Guide.pdf
  Giới hạn truy cập
The painter and varnisher's guide; or, A treatise, both in theory and practice, on the art of making and applying varnishes, on the different kinds of painting; and on the method of preparing colours both simple and compound28.28 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.