Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5544
Nhan đề: Augsburg's Drawing. Book 2: \ Text Book of Drawing Designed for Use in the Fourth, Fifth, Sixth, Seventh and Eighth Grades"
Tác giả: Augsburg, De Resco Leo
Từ khoá: Drawing -- Study and teaching
Năm xuất bản: 1912
Nhà xuất bản: Educational Publishing Company
Định danh: https://ia801408.us.archive.org/29/items/augsburgsdrawing02augs/augsburgsdrawing02augs.pdf
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5544
Bộ sưu tập: Thiết kế Đồ họa_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2208_Augsburg's Drawing. Book 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Augsburg's Drawing, Book 2: Text Book of Drawing Designed for Use in the Fourth,Fifth, Sixth, Seventh and Eighth Grades8.16 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.