Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5538
Nhan đề: A Handbook of Legendary and Mythological Art
Tác giả: Clement, Clara Ersine
Từ khoá: Art and mythology -- Dictionaries
Art and mythology
Năm xuất bản: 1890
Nhà xuất bản: Houghton, Mifflin and company
Tóm tắt: But later in its history, this art has been influenced by legends and doctrines in the choice of subjects, and these have been variously rendered, in accordance with the character, the aesthetic cultivation, and the refinement of the artist.
Định danh: https://ia600502.us.archive.org/31/items/handbookoflegend00clem/handbookoflegend00clem.pdf
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5538
Bộ sưu tập: Thiết kế Đồ họa_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2202_A Handbook of Legendary and Mythological Art.pdf
  Giới hạn truy cập
A Handbook of Legendary and Mythological Art40.72 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.