Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5534
Nhan đề: Masters in art
Tác giả: Vinci, Leonardo da
Từ khoá: Art
Artists
Năm xuất bản: 1901
Nhà xuất bản: Bates and Guild Co
Tóm tắt: THE place which Leonardo da Vinci holds in the history of art must always be unique. He stands alone among the painters of the Renaissance, by reason not only of the rare perfection of the high intellectual qualities of his art, but of the extraordinary influence which he exerted upon his contemporaries...
Định danh: https://ia802605.us.archive.org/0/items/bostmastersinartleon00rich/bostmastersinartleon00rich.pdf
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5534
Bộ sưu tập: Thiết kế Đồ họa_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2198_Masters in art Leonardo da Vinci.pdf
  Giới hạn truy cập
Masters in art2.4 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.