Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5518
Nhan đề: A treatise of painting
Tác giả: Vinci, Leonardo da
Từ khoá: Painting
Painters
Drawing--Technique
Năm xuất bản: 1721
Nhà xuất bản: J.Senex and W.Taylor
Tóm tắt: "Translated from The Original Italian) 1721 and adorned with a great Number of Cuts. Painting consists of two principal Parts, the Division of one is the Design, that is, the Figure, or Contour, bounding Bodies, and their Parts: The other is the Coloring, comprehending the Colors included within the Contour."
Định danh: https://ia801704.us.archive.org/1/items/gri_treatiseofpa00c2da/gri_treatiseofpa00c2da.pdf
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5518
Bộ sưu tập: Thiết kế Đồ họa_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2119_A treatise of painting.pdf
  Giới hạn truy cập
A treatise of painting15.63 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.