Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5516
Nhan đề: The Artist's Repository; or, Encyclopedia of Fine Arts, Vol.3: Landscape, compendium of colours
Từ khoá: Art
Art -- Dictionaries
Năm xuất bản: 1808
Nhà xuất bản: C. Taylor
Tóm tắt: I have now the honor to open a second series of Discourses on the Principles of the Arts of Design: In this Lecture I propose more immediately to elucidate the nature, and the general properties, of Perspective..
Định danh: https://ia802205.us.archive.org/13/items/artistsrepositor03lond/artistsrepositor03lond.pdf
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5516
Bộ sưu tập: Thiết kế Đồ họa_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2115_The Artist's Repository Volume 3.pdf
  Giới hạn truy cập
The Artist's Repository; or, Encyclopedia of Fine Arts, Vol.3: Landscape, compendium of colours21.24 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.