Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5515
Nhan đề: The Artist's Repository; or, Encyclopedia of Fine Arts, Vol.2: Perspective, architecture
Từ khoá: Art
Art -- Dictionaries
Năm xuất bản: 1808
Nhà xuất bản: C. Taylor
Tóm tắt: Red lake may be prepared from cochineal, by gently boiling two ounces of cochineal in a quart of water ; filter the solution, add two ounces of pearl-ashes dissolved in half a pint of warm water, and filtered. Dissolve cuttlefish bone as in the former process : and, to a pint of it add two ounces of alum dissolved in half a pint of water. Put this mixture gradually to that of the cochineal and pearl-ashes...
Định danh: https://ia801409.us.archive.org/13/items/artistsrepositor02lond/artistsrepositor02lond.pdf
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5515
Bộ sưu tập: Thiết kế Đồ họa_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2114_The Artist's Repository Volume 2.pdf
  Giới hạn truy cập
The Artist's Repository; or, Encyclopedia of Fine Arts, Vol.2: Perspective, architecture27.8 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.