Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5514
Nhan đề: The Artist's Repository; or, Encyclopedia of Fine Arts, Vol.1: The human figure
Từ khoá: Art
Art -- Dictionaries
Năm xuất bản: 1813
Nhà xuất bản: C. Taylor
Tóm tắt: HTHE intention of this work is to cultivate as much as possible, our national taste for the Arts; it is therefore calculated for two purposes, one to initiate and instruct young persons,whose genius prompts them to these studies; the other to gratify the taste of the Professor, whose judgment is mature. To accomplish this design, it commences with the principles of Art, and proceeds regularly until it comprehends a, complete system of picturesque knowledge.
Định danh: https://ia801408.us.archive.org/21/items/artistsrepositor01lond/artistsrepositor01lond.pdf
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5514
Bộ sưu tập: Thiết kế Đồ họa_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2113_The Artist's Repository Volume 1.pdf
  Giới hạn truy cập
The Artist's Repository; or, Encyclopedia of Fine Arts, Vol.1: The human figure26.44 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.