Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5512
Nhan đề: A Treatise on the Art of Painting.Volume 1
Tác giả: Lairesse, Gerard De
Từ khoá: Painting
Năm xuất bản: 1817
Nhà xuất bản: Edward Orme
Tóm tắt: The figures being brought thus far, retouch or finish them in this manner ; brush thinly over your figure some varnish mixed with a little light oker; then put on your main lights, scrumbling them softly and gently into this wet ground, as far as is necessary. For a child mix, under the varnish, a little vermillion ; some light oker for a man ; and somewhat less light oker for a woman. ..
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5512
https://ia600301.us.archive.org/23/items/treatiseonartofp01lair/treatiseonartofp01lair.pdf
Bộ sưu tập: Thiết kế Đồ họa_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2111_A Treatise on the Art of Painting.Volume 1.pdf
  Giới hạn truy cập
A Treatise on the Art of Painting.Volume 126.3 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.