Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5501
Nhan đề: The graphic arts : a treatise on the varieties of drawing, painting, and engraving in comparison with each other and with nature
Tác giả: Hamerton, Philip Gilbert
Từ khoá: Drawing
Painting
Graphic arts
Năm xuất bản: 1895
Nhà xuất bản: Roberts brothers
Tóm tắt: "A treatise on the varieties of drawing, painting, and engraving in comparison with each other and with nature. "
Định danh: https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5QafLVrEmZhuZ1D0fW5gOHNRmNkqE82Q_luw2Rh7BDM7TAvCT6BzPGKewO_uBquxQ8WnB_v1KPDWYmEP7dAvPveZOG1JpcsgKnah-WNbOL6RT6dnb6Vj8mAR9IdiLTLSTNiH0ScPjCeD6rvRUlabHf66YkFtGXdFVn4H_MjfAl8q4MAZFqYyCEjrXtoICr2D3Q7SqSMYkqxx7nRj5q2Z-GJP_AXmbv3cfbcIspdwTqJweZAwcWuW7xQOFszcJdy5JX45XC50T
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5501
Bộ sưu tập: Thiết kế Đồ họa_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2099_The Graphic Arts.pdf
  Giới hạn truy cập
The graphic arts : a treatise on the varieties of drawing, painting, and engraving in comparison with each other and with nature13.27 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.