Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5500
Nhan đề: Young Artist's Assistant
Tác giả: Enfield, William
Từ khoá: Painting
Drawing
Engraving
Năm xuất bản: 1822
Nhà xuất bản: Simpkin and Marshall, A.K. Newman and Co
Tóm tắt: Elements of the fine arts, containing the principles of drawing, painting in general, crayon painting, oil painting, portrait painting, miniature painting, designing, coloring, engraving and Portrait Painting
Định danh: https://ia801407.us.archive.org/26/items/youngartistsassi00enfiuoft/youngartistsassi00enfiuoft.pdf
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5500
Bộ sưu tập: Thiết kế Đồ họa_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2098_Young Artist's Assistant.pdf
  Giới hạn truy cập
Young Artist's Assistant24.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.