Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5472
Nhan đề: A Dictionary of Applied Chemistry
Tác giả: Thorpe, Edward
Từ khoá: Chemistry, Technical -- Dictionaries.
Chemistry, Technical.
Năm xuất bản: 1921
Nhà xuất bản: Longmans,
Tóm tắt: ...Muller (J. pr. Chem. [ii.] 30, 252) has prepared purples by several processes without the use of tin. A pale rose (containing 0*1 p.o. of gold) to deep carmine pigment is produced by igniting a well washed and dried mixture of magnesium oxide and gold chloride...
Định danh: https://ia801408.us.archive.org/10/items/adictionaryappl03thorgoog/adictionaryappl03thorgoog.pdf
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5472
Bộ sưu tập: Thiết kế Công nghiệp_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2156_A Dictionary of Applied Chemistry.pdf
  Giới hạn truy cập
A Dictionary of Applied Chemistry49.79 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.