Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5466
Nhan đề: A Treatise on Painting
Tác giả: Vinci, Leonardo Da
Rigaud, John Francis
Từ khoá: Painting
Painting--Technique
Drawing--Technique
Năm xuất bản: 1835
Nhà xuất bản: Taylor
Tóm tắt: "Faithfully Translated From The Original Italian, and Digested Under Proper Heads, By John Francis Rigaud, Esq. Academician of The Royal Academy of Painting at London, Illustrated With Twenty-three Copper-plates, And Other Figures."
Định danh: https://ia802605.us.archive.org/27/items/davincionpainting00leon/davincionpainting00leon.pdf
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5466
Bộ sưu tập: Thiết kế Đồ họa_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2082_A Treatise on Painting_Leonardo Da Vinci.pdf
  Giới hạn truy cập
A Treatise on Painting13.94 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.