Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5433
Nhan đề: Giáo trình luật so sánh
Tác giả: Nguyễn Quốc, Hoàn
Từ khoá: Luật so sánh
Dòng họ pháp luật cơ bản
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Công an Nhân dân
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5433
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_L_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1933_1_giao_trinh_luat_so_sanh_DH Luat Ha Noi_Trang bia.pdfTrang bìa109.25 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1933_2_giao_trinh_luat_so_sanh_DH Luat Ha Noi_Phan 1_Chuong 1.pdfPhần 1. Chương 1: Nhập môn luật so sánh2.86 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA1933_3_giao_trinh_luat_so_sanh_DH Luat Ha Noi_Phan 2_Chuong 2.pdfPhần 2. Chương 2: Dòng họ pháp luật Châu Âu Lục địa2.83 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA1933_4_giao_trinh_luat_so_sanh_DH Luat Ha Noi_Phan 2_Chuong 3.pdfPhần 2. Chương 3: Dòng họ pháp luật Anh - Mỹ3.64 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA1933_5_giao_trinh_luat_so_sanh_DH Luat Ha Noi_Phan 2_Chuong 4.pdfPhần 2. Chương 4: Dòng họ pháp luật xã hội chủ nghĩa772.54 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1933_6_giao_trinh_luat_so_sanh_DH Luat Ha Noi_Phan 2_Chuong 5.pdfPhần 2. Chương 5: Dòng họ pháp luật hồi giáo941.92 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1933_7_giao_trinh_luat_so_sanh_DH Luat Ha Noi_Phan 3_Chuong 6.pdfPhần 3. Chương 6: Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Đông Á1.62 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA1933_8_giao_trinh_luat_so_sanh_DH Luat Ha Noi_Phan 3_Chuong 7.pdfPhần 3. Chương 7: Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Đông Nam Á3.81 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA1933_9_giao_trinh_luat_so_sanh_DH Luat Ha Noi_Muc luc.pdfMục lục46.69 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1933_10_giao_trinh_luat_so_sanh_DH Luat Ha Noi_Bia cuoi.pdfBìa cuối50.62 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.