Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5425
Nhan đề: Giáo trình tiếng việt thực hành A
Tác giả: Nguyễn Quang, Ninh
Từ khoá: Tiếng Việt thực hành
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Trường Đại học Huế
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5425
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_NNA_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1935_1_Giao trinh tieng viet thuc hanh A_Trang bia.pdfTrang bìa70.71 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1935_2_Giao trinh tieng viet thuc hanh A_Muc luc.pdfMục lục67.88 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1935_3_Giao trinh tieng viet thuc hanh A_Phan 1.pdfPhần 1: Luyện kỹ năng chính tả tiếng Việt184.33 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1935_4_Giao trinh tieng viet thuc hanh A_Phan 2.pdfPhần 2: Luyện kỹ năng dùng từ227.93 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1935_5_Giao trinh tieng viet thuc hanh A_Phan 3.pdfPhần 3: Luyện kỹ năng đặt câu223.53 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1935_6_Giao trinh tieng viet thuc hanh A_Phan 4.pdfPhần 4: Luyện kỹ năng viết đoạn văn393.92 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1935_7_Giao trinh tieng viet thuc hanh A_Phan 5.pdfPhần 5: Luyện kỹ năng tiếp nhận văn bản428.64 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1935_8_Giao trinh tieng viet thuc hanh A_Phan 6.pdfPhần 6: Luyện kỹ năng xây dựng văn bản417.57 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.