Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5422
Nhan đề: Bài giảng môn học nguyên liệu sản xuất thực phẩm
Tác giả: Trần Xuân, Ngạch
Từ khoá: Nguyên liệu sản xuất thực phẩm
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Trường ĐH Đà Nẵng
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5422
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_SH_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1928_1_Bai giang mon hoc nguyen lieu san xuat thuc pham_Trang bia.pdfTrang bìa150.25 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1928_2_Bai giang mon hoc nguyen lieu san xuat thuc pham_Muc luc.pdfMục lục141.3 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1928_3_Bai giang mon hoc nguyen lieu san xuat thuc pham_Chuong 1.pdfChương 1: Một số khái niệm cơ bản172.72 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1928_4_Bai giang mon hoc nguyen lieu san xuat thuc pham_Chuong 2.pdfChương 2: Nhóm nguyên liệu rau quả265.67 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1928_5_Bai giang mon hoc nguyen lieu san xuat thuc pham_Chuong 3.pdfChương 3: Nhóm nguyên liệu súc sản, thủy sản299.56 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1928_6_Bai giang mon hoc nguyen lieu san xuat thuc pham_Chuong 4.pdfChương 4: Nhóm nguyên liệu lương thực232.47 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1928_7_Bai giang mon hoc nguyen lieu san xuat thuc pham_Chuong 5.pdfChương 5: Nhóm nguyên liệu dầu mở và tinh dầu706.16 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1928_8_Bai giang mon hoc nguyen lieu san xuat thuc pham_Chuong 6.pdfChương 6: Nhóm nguyên liệu chè, thuốc lá. Cà phê, cacao.399.2 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.