Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5420
Nhan đề: Hóa phân tích lý thuyết và thực hành
Tác giả: Lê Thành, Phước
Trần, Tích
Từ khoá: Hóa phân tích
Phân tích định tính
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Y học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5420
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_KHCB_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1936_Hoa phan tich ly thuyet va thuc hanh.pdfHóa phân tích lý thuyết và thực hành5.55 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.